۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
جستجو ورود اعضاء نقشه سایت
دفتر منابع انسانی و تحول اداری
صفحه اصلی
درباره دفتر
معرفي دفتر منابع انساني و تحول اداري
از سال 1379 در سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق استان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با هدف اجراي برنامه هاي تحول اداري و توسعه مديريت و توسعه سرمايه انساني تشكيل گرديد و همزمان با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در استانداري در سال 1386 دفتر منابع انساني و تحول اداري با اهداف و وظايف معاونت مذكور در ساختار تشكيلاتي استانداري ايجاد گرديد0

اهم وظايف اين دفتر عبارتند از

الف - ارزيابي فعاليتها و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي مستقر در استان

به منظور شناخت و اصلاح و چگونگي پيشرفت اهداف و برنامه هاي تعيين شده و تحليل آنها

ب - ارزيابي و رتبه بندي ميزان استقرار طرح تكريم و رضايتمندي مردم

از ارائه خدمات دستگاههاي اجرائي استان

پ - پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول اداري

و توسعه فن آوري اطلاعات در نظام اداري و نوسازي اداري و اجراي مصوبات شوراي عالي اداري در

دستگاههاي اجرائي استان و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط

ت - پيگيري و نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاههاي اجرائي استان

به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني و نظارت بر تغييرات و اصلاحات تشكيلات

ث - انجام امور اجرائي مربوط به تشكيلات مصوب استانداري اصفهان و فرمانداريها

و پيگيري تغييرات و اصلاحات

ج - نظارت بر واگذاري فعاليتهاي مربوط به خدمات فرهنگي اجتماعي رفاهي و ساير امور خدماتي

دستگاههاي اجرائي به بخش غير دولتي بر اساس روشهاي تعيين شده در قانون و مقررات ذيربط

چ - انجام وظايف دبيرخانه كارگروه تحول اداري بهره وري و فناوري اطلاعات

زير مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

ح - نظارت بر امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي اجرائي

بر اساس اختيارات تفويض شده

خ - نظارت بر اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاههاي اجرائي استان

د - نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات ارزشيابي كاركنان دولت

در دستگاههاي اجرائي استان و ساير قوانين و مقررات استخدامي

ذ - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق

مزايا و فوق العاده ها و طرح هاي ارزيابي مديران و 000000000000

ر - جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري

و ارائه به مراجع ذيربط

ز - پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري دستگاههاي اجرائي استان

و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره وري ايران

ژ - نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
تاریخ به روز رسانی: 1393/11/13
تعداد بازدید: 2823
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal