دوشنبه 11 اسفند ماه 1393
 
 
  آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد
 

تصویبنامه شماره 145264/ت 35687ﻫ مورخ 7/11/1385

در مورد اشتغال فرزندان شاهد

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/11/85 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد

 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-

ب- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پ- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ت- دستگاهها: دستگاههای اجرایی موضوع این آیین نامه

ماده 2- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (145) قانون و آیین نامه اجرایی آن موظفند در چهارچوب سهمیه استخدامی دستگاه متبوع، حداقل بیست و پنج درصد(25%) نیازهای استخدامی خود را از میان فرزندان شاهد فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی معرفی شده از سوی بنیاد تامین و نسبت به استخدام آنان از محل پستهای بلاتصدی اقدام نمایند.

تبصره- در صورت نیاز به تغییر عناوین پستهای سازمانی با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعایت ضوابط نسبت به اصلاح و تغییر عناوین پستهای سازمانی به منظور تحقق هدف این ماده اقدام خواهد کرد.

ماده 3- دستگاهها موظفند در صورت نیاز به انعقاد قرارداد انجام کار معین، افراد معرفی شده از سوی بنیاد را بکارگیری نمایند.

ماده 4- در اجرای تصویبنامه شماره 84515/ت 34613ﻫ مورخ 15/12/1384 و بخشنامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون و بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده با پیمانکاران لزوم اولویت استفاده از افراد معرفی شده از سوی بنیاد را درج نمایند.

ماده 5- کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون و بانکها مکلفند ابتدا نیازهای استخدامی خود را از بین فرزندان شهید معرفی شده از سوی بنیاد که واجد شرایط می باشند تامین نمایند.

ماده 6- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است زمینه اشتغال به کار تعداد یکصد هزار(100000) نفر از فرزندان شاهد و ایثارگران را تا پایان اجرای قانون(سالانه 40 هزار نفر) فراهم نماید به گونه ای که پس از اتمام مهلت اجرای قانون مشکل بیکاری آنان مرتفع شود.

ماده 7- وزارت کار و امور اجتماعی(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) موظف است به منظور توانمند سازی مهارتها و آمادگی شغلی فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل اورد.

ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه دستگاهها موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را به سازمان و بنیاد منعکس نمایند و سازمان و بنیاد نیز مکلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هیات دولت ارایه نمایند.

 

ورود | عضويت
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا